Solidaritat amb la persona del director de “L’Oficina Antifrau de Catalunya”

es

Don JOSÉ VARGAS RINCÓN, actuant en la seva condició de President de “L’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes

DIU:

Que arran de les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació, volem mostrar la nostra solidaritat amb la persona del director de “L’Oficina Antifrau de Catalunya”, dirigida per l’Il·lm. Don Daniel de Alfonso, sense entrar a valorar qüestions de fons que desconeixem, per agrair-li, a hores d’ara personalment difícils per a ell, el suport que sempre hem rebut de la seva part (des de fa molts anys), i la seva gran sensibilitat amb el patiment de les víctimes del terrorisme.

Rebi una forta abraçada, tota la nostra comprensió i suport.

Una salutació