Contacte

es

Telèfon: 665260214

ACVOT: Apartat Postal: 33303 Barcelona 08080

economica@acvot.org / dignitat@acvot.org

Si desitgen col·laborar econòmicament:

La Caixa c / c: 2100 3371 82 2200103713

Banc Santander c / c: ES07 0049 4703 76 2916798340